GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING 100 - 200 TRIỆU / 1 NĂM

Học phí trường đồi Spring Hill

Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, nếu từ lớp 1 đến lớp 5 mức học phí cho một năm học của năm 2014-2015 là 92,9 triệu đồng thì bậc THCS là 107 triệu đồng, lên THPT học sinh có nhiều chương trình để lựa chọn với mức học phí từ hơn 123 triệu đồng (chương trình tú tài Việt Nam&một số tín chỉ Hoa Kỳ) đến hơn 207 triệu đồng/năm (chương trình Cambridge AS/A level).


Học phí trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring 100 - 200 triệu / 1 năm
Học phí trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring 100 - 200 triệu / 1 năm

3355 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí Trường Marie Curie Hà Nội 52 - 62 triệu / năm
Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm
Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.
Cho con học ở trường đồi với học phí từ 80 đến 100 triệu 1 năm
Học phí Trường quốc tế Việt Anh (BVIS) 150 - 330 triệu đồng/năm
Học phí của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) 100-200 triệu / 1 năm
Học phí trường Tiểu học Marie Curie
Học phí trường Phổ thông liên cấp Wellspring
Trường Tiểu học - THCS Pascal
Home maintenance là gì và vì sao nó quan trọng như học toán?


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring 100 - 200 triệu / 1 năm