GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG SONG NGỮ HÀ NỘI – ACADEMY 75 - 125 TRIỆU / 1 NĂM

Học phí trường đồi Spring Hill

Trường song ngữ Hà Nội – Academy mức học phí học sinh từ bậc mầm non lên THPT cũng ở mức ngất ngưởng.

Học phí mầm non 74.600.000 đồng/năm học

Học phí tiểu học 93.600.000 đồng/năm học

Học phí THCS 106.600.000 đồng/năm học

Học phí THPT 124.600.000 đồng/năm học

Các khoản phí khác của trường này cũng dao động trên dưới 70 triệu đồng.


Học phí Trường song ngữ Hà Nội – Academy 75 - 125 triệu / 1 năm
Học phí Trường song ngữ Hà Nội – Academy 75 - 125 triệu / 1 năm

3443 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring 100 - 200 triệu / 1 năm
Học phí Trường Marie Curie Hà Nội 52 - 62 triệu / năm
Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm
Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.
Cho con học ở trường đồi với học phí từ 80 đến 100 triệu 1 năm
Học phí Trường quốc tế Việt Anh (BVIS) 150 - 330 triệu đồng/năm
Học phí của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) 100-200 triệu / 1 năm
Học phí trường Tiểu học Marie Curie
Học phí trường Phổ thông liên cấp Wellspring
Trường Tiểu học - THCS Pascal


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí Trường song ngữ Hà Nội – Academy 75 - 125 triệu / 1 năm