GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ NEWTON (HÀ NỘI) 119 - 137 TRIỆU ĐỒNG/NĂM.

Học phí trường đồi Spring Hill

Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) có mức học phí khủng không kém khi hệ GWIS (Mỹ) học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có học phí từ 119 triệu đồng đến 137 triệu đồng/năm.

Mức học phí tại các trường tư thục cũng không kém cạnh với trường quốc tế. Tuy nhiên mức phí khác tại các trường này ít hơn nhiều so với trường quốc tế dao động trong khoảng 20-30 triệu đồng/năm.


Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.
Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.

3218 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Học phí trường đồi Spring Hill

Cho con học ở trường đồi với học phí từ 80 đến 100 triệu 1 năm
Học phí Trường quốc tế Việt Anh (BVIS) 150 - 330 triệu đồng/năm
Học phí của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) 100-200 triệu / 1 năm
Học phí trường Tiểu học Marie Curie
Học phí trường Phổ thông liên cấp Wellspring
Trường Tiểu học - THCS Pascal
Home maintenance là gì và vì sao nó quan trọng như học toán?
Bằng cấp 3 chuẩn Mỹ của Spring Hill
Tự học tiếng Anh online như thế nào?
Phát triển kỹ năng sống


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.