GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU 35 - 70 TRIỆU / 1 NĂM

Học phí trường đồi Spring Hill

Tại Trường THPT Nguyễn Siêu, học sinh học lớp 10 theo chương trình song ngữ quốc tế Cambridge đóng 65 triệu đồng/10 tháng. Trong khi đó học sinh theo học hệ chất lượng cao có mức phí 37triệu đồng/10 tháng. Hệ THCS, học sinh học lớp 6 hệ song ngữ có học phí là 68 triệu đồng/10tháng. Hệ chất lượng cao có học phí 40 triệu đồng/10tháng.


Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm
Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm

3232 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí Trường Marie Curie Hà Nội 52 - 62 triệu / năm
Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.
Cho con học ở trường đồi với học phí từ 80 đến 100 triệu 1 năm
Học phí Trường quốc tế Việt Anh (BVIS) 150 - 330 triệu đồng/năm
Học phí của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) 100-200 triệu / 1 năm
Học phí trường Phổ thông liên cấp Wellspring
Học phí trường Tiểu học Marie Curie
Trường Tiểu học - THCS Pascal
Home maintenance là gì và vì sao nó quan trọng như học toán?
Bằng cấp 3 chuẩn Mỹ của Spring Hill


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm