GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU 35 - 70 TRIỆU / 1 NĂM

Học phí trường đồi Spring Hill

Tại Trường THPT Nguyễn Siêu, học sinh học lớp 10 theo chương trình song ngữ quốc tế Cambridge đóng 65 triệu đồng/10 tháng. Trong khi đó học sinh theo học hệ chất lượng cao có mức phí 37triệu đồng/10 tháng. Hệ THCS, học sinh học lớp 6 hệ song ngữ có học phí là 68 triệu đồng/10tháng. Hệ chất lượng cao có học phí 40 triệu đồng/10tháng.


Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm
Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm

3306 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.
Cho con học ở trường đồi với học phí từ 80 đến 100 triệu 1 năm
Học phí Trường quốc tế Việt Anh (BVIS) 150 - 330 triệu đồng/năm
Học phí của học sinh Trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) 100-200 triệu / 1 năm
Học phí trường Tiểu học Marie Curie
Học phí trường Phổ thông liên cấp Wellspring
Trường Tiểu học - THCS Pascal
Home maintenance là gì và vì sao nó quan trọng như học toán?
Bằng cấp 3 chuẩn Mỹ của Spring Hill
Tự học tiếng Anh online như thế nào?


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm