GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG ECOPARK ĐOÀN THỊ ĐIỂM, HÀ NỘI 25 - 30 TRIỆU / NĂM

Học phí trường đồi Spring Hill

Trường Ecopark Đoàn Thị Điểm, Hà Nội học sinh học tiểu học và THCS có mức học phí 25 triệu đồng/năm. Học sinh lớp 6 chuyên tiếng Anh có mức học phí 30 triệu đồng/năm.


Học phí Trường Ecopark Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 25 - 30 triệu / năm
Học phí Trường Ecopark Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 25 - 30 triệu / năm
Học phí Trường Ecopark Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 25 - 30 triệu / năm 10850
học phí trường đoàn thị điểm

4015 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Huyền My: Học phí trường này có vẻ hợp lý. Không biết chất lượng ra làm sao. · 1 năm trước
Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí trường Hanoi International School (HIS) 450 triệu/ năm
Học phí trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao Hà Nội
Học phí trường tiểu học tư thục ở Hà Nội
Học phí Trường quốc tế Việt Úc (Hà Nội) khoảng 100 triệu / 1 năm
Trường THPT Lô-mô-nô-xốp 35 triệu đồng/ 1 năm
Học phí trường Singapore International School (SIS) 250 triệu đồng/ năm
Học phí Trường song ngữ Hà Nội – Academy 75 - 125 triệu / 1 năm
Học phí trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring 100 - 200 triệu / 1 năm
Học phí Trường Marie Curie Hà Nội 52 - 62 triệu / năm
Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí Trường Ecopark Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 25 - 30 triệu / năm