GiHay

KHÔNG MUA BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẤT HỢP PHÁP

Sinh vật cảnh

Thú chơi sinh vật cảnh của người Việt Nam có từ xưa tới nay, phần lớn là loài nào mà đánh bắt được thì đều có thể chế biến thành món ăn hoặc nuôi làm thú chơi. Chơi sinh vật cảnh mà chỉ chạy theo xu hướng hàng độc lạ. Dẫn đến nhiều loại động, thực vật bị săn bắt quá mức, đẩy chúng vào tình trạng nguy cấp bên bờ tuyệt chủng. Để bảo tồn thiên nhiên và tránh vi phạm pháp luật, chúng ta nghiêm cấm săn bắt, buôn bán các loài động vật thuộc danh sách đỏ dưới mọi hình thức trên website. Nếu có trường hợp vi phạm các bạn vui lòng thông báo để chúng ta gỡ bỏ ngay các sản phẩm, quảng cáo liên quan.

Trường hợp mà anh em đang sở hữu các loài động vật quý hiếm mà không phải động vật hoang giã nên tìm hiểu các giấy phép nuôi. Còn nếu động vật hoang giã dưới bất kỳ hình thức nào như cho tặng, mua bán, săn bắt sẽ được thu hồi để bảo tồn hoặc trả về thiên nhiên.


Không mua bán động vật hoang dã bất hợp pháp
Không mua bán động vật hoang dã bất hợp pháp

2447 lượt xemSinh Vật Cảnh · 2 năm trước(sửa)

Sinh vật cảnh

Chuột lang Guinea Pig


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Không mua bán động vật hoang dã bất hợp pháp