GiHay

HỌC PHÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC Ở HÀ NỘI

Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí trường tiểu học tư thục ở Hà Nội vào khoảng 50 đến 70 triệu 1 năm. Một số trường tư thục tiêu biểu ở Hà Nội cấp tiểu học trường FPT là 6,4 triệu đồng, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy 7 triệu, trường Marie Curie 5,5-7 triệu đồng.


3642 lượt xemSchool · 2 năm trước

Học phí trường đồi Spring Hill

Học phí Trường quốc tế Việt Úc (Hà Nội) khoảng 100 triệu / 1 năm
Trường THPT Lô-mô-nô-xốp 35 triệu đồng/ 1 năm
Học phí trường Singapore International School (SIS) 250 triệu đồng/ năm
Học phí Trường song ngữ Hà Nội – Academy 75 - 125 triệu / 1 năm
Học phí trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring 100 - 200 triệu / 1 năm
Học phí Trường Marie Curie Hà Nội 52 - 62 triệu / năm
Học phí Trường THPT Nguyễn Siêu 35 - 70 triệu / 1 năm
Học phí Trường song ngữ quốc tế Newton (Hà Nội) 119 - 137 triệu đồng/năm.
Cho con học ở trường đồi với học phí từ 80 đến 100 triệu 1 năm
Học phí Trường quốc tế Việt Anh (BVIS) 150 - 330 triệu đồng/năm


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học phí trường đồi Spring Hill
  5. Học phí trường tiểu học tư thục ở Hà Nội