GiHay

YẾN ĐUÔI NHỌN HỌNG TRẮNG

Các loài chim

// YẾN ĐUÔI NHỌN HỌNG TRẮNG //



Họ: Yến Apodidae

Bộ: Yến Apodiformes Mô tả: 20 cm (sải cánh 50 cm). Yến đuôi cứng là loài bay khỏe, thân tròn, gốc cánh rộng, đuôi vuông và ngắn, các lông đuôi cứng.

Phân bố:

Đông Bắc và Nam Trung bộ.

Tình trạng:

Loài di cư, ít gặp. Nơi ở: Bay lượn kiếm ăn trên các vùng rừng và đất rừng trống trải, làm tổ từ khoảng thảng 4 - 5m.

Tài liệu dẫn:

Chim Việt Nam (Birdlife) - Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps - trang 120.


 Yến đuôi nhọn họng trắng
Yến đuôi nhọn họng trắng

4335 lượt xemChim Cảnh · 2 năm trước

Các loài chim

Chim điên chân đỏ
Diều mào
Chèo bẻo xám
Cò lửa lùn
Diều đầu nâu (Đại Bàng Ưng)
Gà so
Rẽ trán trắng
Chèo chẹo nhỏ
Vẹt má vàng
Sả đầu nâu


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài chim
  5. Yến đuôi nhọn họng trắng