GiHay

SHOW BỂ HỘI THANH LÝ BỂ CÁ, BỂ THỦY SINH HÀ NỘI

Show bể 12/2020

Show bể hội thanh lý bể cá, bể thủy sinh Hà Nội. Tham gia show bể bằng cách post lên bài show cá trên group hội thanh lý bể cá, bể thủy sinh Hà Nội (Gihay sẽ reup lại lên web), hoặc đăng bài trực tiếp trên web. Cảm ơn thành viên đã tham gia show bể, đặc biệt cảm ơn tới ban lãnh đạo, team admin đã cho phép đăng bài trên hội. Hội thanh lý bể cá, bể thủy sinh Hà Nội

Thời gian: tổ chức show và bình chọn cho đến 23h59 ngày 31/12/2020.

Bình chọn 10 bể cá, bể thủy sinh được yêu thích nhất tháng 12/2020

1. BỂ THỦY SINH CỦA TRẦN BÌNH TÚ
2. BỂ CÁ CỦA QUANG HƯNG
3. BỂ THỦY SINH CỦA VŨ ĐỨC THẮNG
4. BỂ CÁ VÀNG CỦA LƯƠNG THỤ
5. BỂ CÁ CẢNH CỦA NGUYỄN DUY KHÁNH
6. BẺ THỦY SINH CỦA THONQUE NGHEO
7. BỂ CÁ CỦA BÌNH DƯƠNG
8. BỂ BÁN CẠN CỦA PHẠM SƠN
9. BỂ CÁ CẢNH CỦA HUÂN TRẦN
10. BỂ THỦY SINH CỦA LƯƠNG THỤ

Xin gửi lời chúc mừng năm mới 2021, chúc mọi người năm mới thành công


Show bể hội thanh lý bể cá, bể thủy sinh Hà Nội
Show bể hội thanh lý bể cá, bể thủy sinh Hà Nội
Bể cá cảnh siêu trong của Davis Vinh
Bể cá cảnh siêu trong của Davis Vinh xem Video
Bể cá biển cubic cá nemo của Trần Mạnh Tuấn
Bể cá biển cubic cá nemo của Trần Mạnh Tuấn ..hình ảnh
Bể thủy sinh của Trinh Giang
Bể thủy sinh của Trinh Giang ..hình ảnh
Bể thủy sinh của Dũng Anh
Bể thủy sinh của Dũng Anh xem Video
Bể cá rồng của Tranh Cá Cát Tường
Bể cá rồng của Tranh Cá Cát Tường ..hình ảnh
Bể thủy sinh Chiến Huy
Bể thủy sinh Chiến Huy, rừng Việt Nam xem Video
Bể thủy sinh của Vũ Đức Thắng
Bể thủy sinh của Vũ Đức Thắng xem Video
Bể cá ali của Nguyễn Danh Long
Bể cá ali của Nguyễn Danh Long xem Video
Bể thủy sinh cây cổ thụ của Trần Hoài
Bể thủy sinh cây cổ thụ, thả đàn cầu vồng của Trần Hoài ..hình ảnh
Bể cá của Kenji Shok
Bể cá của Kenji Shok: Tập tành góp vui các bác đừng chê nha xem Video
Bể cá cảnh của Xuân Lượng
Bể cá cảnh của Xuân Lượng ..hình ảnh
Bể bán cạn của Phạm Sơn
Bể bán cạn của Phạm Sơn ..hình ảnh
Bể cá vàng của Phùng Ngọc Dương
Bể cá vàng của Phùng Ngọc Dương xem Video
Bể cá cảnh của Nguyễn Duy Khánh
Bể cá cảnh của Nguyễn Duy Khánh xem Video
Bể thủy sinh của Như Minh
Bể thủy sinh của Như Minh ..hình ảnh
Bể thủy sinh của Phùng Thành
Bể thủy sinh của Phùng Thành xem Video
Bể thủy sinh rừng cổ thụ của Vietanh Le
Bể thủy sinh rừng cổ thụ, thả đàn neon của Vietanh Le ..hình ảnh
Bể thủy sinh của Trần Bình Tú
Bể thủy sinh của Trần Bình Tú ..hình ảnh
Bể thủy sinh của Cường Nguyễn video
Bể thủy sinh của Cường Nguyễn video xem Video
Bể thác cát của Linh Tran Tuan
Bể thác cát của Linh Tran Tuan xem Video

5682 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước(sửa)

1
2
3
4
>
>|


Show bể 12/2020

Show bể Biotope toàn quốc
Show bể cá ali, cá đầu bò toàn quốc


  1. GiHay
  2. Show bể 12/2020
  3. Show bể hội thanh lý bể cá, bể thủy sinh Hà Nội