GiHay

HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG ĐỒI HỌC TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT THEO KIỂU MONTESSORI HAY STEINER

Trường đồi Spring hill

Học sinh lớp 1 trường đồi học Toán và Tiếng Việt theo kiểu Montessori hay Steiner?!
Chả theo kiểu nào sất mà theo kiểu đồi. Miễn sao là học sinh học đọc học viết học toán theo đúng chuẩn trong sách của bộ GD nhưng học trong vui vẻ hạnh phúc, học tới đâu dùng được tới đó là được.
Cách của trường đồi chọn đó là cách học thông qua lao động. Lúc cuốc đất giồng cây thì dùng tiếng Việt và dùng toán để ghi chép và làm thống kê. Lúc làm dự án kinh doanh buôn bán cũng dùng chữ và con số như vậy. Thời cổ xưa loài người cũng tiến hóa đi lên theo cách đó. Lao động làm gốc, từ đó có nhu cầu ghi chép và thống kê mới sinh ra chữ và số. Cứ đi theo con đường tiến hóa tự nhiên mà học một cách tự nhiên thôi.
Và như thế thì sẽ khó mà có vở sạch chữ đẹp lắm vì chân tay có sạch đâu mà giữ được vở sạch haha.
(nguồn fb trường đồi)


Học sinh lớp 1 trường đồi học Toán và Tiếng Việt theo kiểu Montessori hay Steiner
Học sinh lớp 1 trường đồi học Toán và Tiếng Việt theo kiểu Montessori hay Steiner

3969 lượt xemSchool · 2 năm trước

Trường đồi Spring hill

Xe bus Trường Đồi Spring Hill
Làm Thế Nào Để Dạy Trẻ Giỏi Tiếng Anh Như Người Bản Ngữ Từ Nhỏ?
Đặc sản "leo"
Thiền
Thông tin và cách quản lý của trường đồi
Học trong hạnh phúc
Thư viện của trường đồi tại Ecopark
Small Is Beautiful
Mô hình Homeschool có thích hợp ở Việt Nam hay không?
Địa chỉ trường đồi Spring Hill


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Học sinh lớp 1 trường đồi học Toán và Tiếng Việt theo kiểu Montessori hay Steiner