GiHay

ĐOÁN GIỌNG CU GÁY QUA NGOẠI HÌNH BỘ CƯỜM

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Có thể đoán giọng gáy của chim cu cườm qua ngoại hình, những người đã có quá trình, có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi, thuần chim cu cườm thì việc nhìn ngoại hình mà đoán giọng gáy của nó có khi độ chính xác đạt đến 70; 80 %. Thường thì người ta đoán qua tổng thể ngoại hình của con chim, trong đó bộ cườm cũng là một đặc điểm quan trọng để các “thầy” gieo quẻ.

Vậy cho nên mới có cả một khoa tướng số dành cho loài chim cu cườm, và cũng có nhiều tiệm bói cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên trên diễn đàn này.

Song, muốn đoán giọng gáy chim cu cườm (tương đối chính xác vì có cơ sở khoa học, căn cứ môn giải phẩu học) thì không phải từ bộ cườm trên cổ con chim mà là từ cái cổ của nó.

Thật vậy, giọng của con chim thanh (kim), hay trầm (thổ), hay trung tính chẳng thanh chẳng trầm (đồng) là do cấu tạo của thanh quản nằm trong cổ họng của nó. Về nguyên tắc: dây thanh to, dài và chùng thì sẽ phát ra âm thanh trầm (thổ), dây thanh nhỏ, ngắn và căng thì sẽ phát ra âm thanh cao (kim), còn dây thanh không dài, không ngắn, không to, không nhỏ thì con chim thì gáy âm sắc trung tính (tức giọng đồng). Thường thì cổ và dây thanh của con chim tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩa là cổ lớn thì dây thanh lớn, cổ ngắn thì dây thanh ngắn.

Như vậy, ta có thể nhìn vào cổ của con chim cu cườm để đoán giọng của nó. Cổ to, dài thì thường gáy giọng thổ; cổ nhỏ, ngắn thì thường có giọng kim, còn con chim có cổ quân bình thì thường là giọng đồng.
Còn điều này cũng rất thú vị, làm sao ta thấy được dây thanh trong cổ của con chim căng hay chùng. Chịu! Chính yếu tố này thường làm tổ trác mấy ông thầy bói cu. Như trên đã nói nếu con chim có cổ to, dài thì thường gáy giọng thổ, nhưng dây thanh của nó căng (cũng giống như ta lên dây đàn căng vậy) thì nó sẽ ra giọng thổ pha đồng, còn dây thanh của nó chùng thì chắc chắn nó sẽ chơi giọng thổ bầu, thổ lùm (thấp hơn cả tiếng violonxen).

Từ những điểm mà tôi vừa trình bày, bạn cũng có thể áp dụng để phán cho những con chim bổi mà bạn chưa có dịp nghe nó cất tiếng gáy. Đoán đúng cỡ 70% là quá đạt rồi.


Đoán giọng cu gáy qua ngoại hình bộ cườm
Đoán giọng cu gáy qua ngoại hình bộ cườm

4021 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước(sửa)

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Cách chọn mua chim cu gáy
Cách chăm sóc chim gu gáy ăn thóc, uống nước, đất sạn, tắm nắng
Chim cu gáy cườm ăn ngô, thóc, vừng, kê, đỗ xanh, hạt lạc, thức ăn chính vẫn là thóc
Chim cu gáy cườm sống từng đôi
Luyện chim cu gáy đấu
Chim cu cườm gáy rất khó phân biệt trống mái
Cách bẫy chim cu gáy, bẫy lồng, bẫy đất
Chuồng để nuôi chim cu gáy cườm
Đặc điểm chim Cu mộc hay


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm
  4. Đoán giọng cu gáy qua ngoại hình bộ cườm