GiHay

PHÂN BIỆT GIỌNG CHIM CU GÁY

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Tiếng chim cu khi nghe nếu không am hiểu chúng ta chỉ nghe thấy “cúc cu, cúc cu” là con chim cu gáy. Nhưng nếu là người nuôi có sự am hiểu về loài chim này, chúng ta mới biết nó không chỉ đơn giản vậy vì chim cu gáy thường chia làm phân làm nhiều giọng với nhiều chất âm khác nhau nữa.

– Giọng trơn: khi gáy chỉ có ba tiếng Cúc Cu Cu, Chim gáy giọng này ít ai chịu nuôi, vì được đánh giá là giọng tầm thường, vì đa số Cu gáy thường có giọng trơn này.

– Giọng chiếc: còn gọi là giọng một. Khi gáy ngoài ba tiếng Cúc Cu Cu ra, còn thêm một tiếng Cu sau cùng nữa. Thí dụ : Cúc Cu Cu…cu ! Cúc Cu Cu… cu !

– Giọng đôi: còn gọi là giọng hai. Khi gáy, ngoài ba tiếng Cúc Cu Cu ra, còn thêm hai tiếng Cu Cu sau cùng nữa. Thí dụ : Cúc Cu Cu… cu cu ! Cúc Cu Cu …cu cu !

– Giọng ba: Khi gáy, ngoài ba tiếng Cúc Cu Cu ra, còn thêm ba tiêng Cu Cu Cu sau cùng nửa. Thí dụ : Cúc Cu Cu…cu cu cu ! Cúc Cu Cu…cu cu cu !

– Giọng bốn: nhiều người còn goị là giọng cà lăm. Khi gáy, ngoài ba tiếng Cúc Cu Cu bình thường ra, còn nói thêm bốn tiếng cu cu cu cu liền theo sau nữa. Thí dụ, chim gáy giọng bốn như sau : Cúc Cu Cu… cu cu cu cu ! Có lẽ do giọng gáy này khá dài nên nhiều người mới gọi đó là giọng…cà lăm chăng? Thế nhưng tìm cho được con chim có giọng cà lăm tức giọng bốn này không phải dễ, vì nó rất hiếm, ngàn con chưa chắc dã chọn ra được một. Ngày chím biết gáy giọng ba cũng được coi là hiếm rồi. Chim gáy giọng đôi cũng quí hơn chim gáy giọng chiếc.


Phân biệt giọng chim cu gáy
Phân biệt giọng chim cu gáy

4321 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước(sửa)

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Cu cườm gáy
Đặc điểm cu gáy âm đồng, thổ, son, kim
Đoán giọng cu gáy qua ngoại hình bộ cườm
Cách chọn mua chim cu gáy
Cách chăm sóc chim gu gáy ăn thóc, uống nước, đất sạn, tắm nắng
Chim cu gáy cườm ăn ngô, thóc, vừng, kê, đỗ xanh, hạt lạc, thức ăn chính vẫn là thóc
Chim cu gáy cườm sống từng đôi
Luyện chim cu gáy đấu
Chim cu cườm gáy rất khó phân biệt trống mái
Cách bẫy chim cu gáy, bẫy lồng, bẫy đất


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm
  4. Phân biệt giọng chim cu gáy