GiHay

ĐẶC ĐIỂM CU GÁY BO, GÁY THÚC, GÁY KÈM, TIỀN, HẬU, PHÓNG, RƯỚC..

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Ngoài giọng gáy bình thường ra, Cu Gáy còn có nhiều cách gáy khác nhau như gáy bo, gáy thúc, gáy kèm…Có khi còn gù tiền, gù hậu, phóng, rước… nghe rất vui tai. Tất nhiên, không phải con Cu Gáy nào cũng có đủ bài bản như vậy, chỉ những chim khôn mới gáy được đủ giọng, còn chim bình thường thì biết ít giọng hơn.

Giá trị của chim khôn dại, tốt xấu là căn cứ vào cách phô diễn giọng gáy này của chúng có sắc sảo đến mức nào, nôm na là gáy có được nhiều bài bản hay không…

– Giọng ho: còn gọi là gù, có vùng gọi là cốt, có hai tiếng gần nhau, tiếng trước âm cao liền với tiếng sau âm thấp : Cù cụ… Cù cụ… Cù cụ… hoặc Crù… cụ…Crù cụ… Cu cụ… Chim trống gù chim mái cùng bo theo cách này.

– Giọng thúc: cũng diễn tả có hai tiếng, tiếng trước gọn hơi cao tiếng sau : Cúc cu…Cúc cu… Cúc cu…

– Giọng kèm: Giọng kèm thường có ba cách sau đây : Kèm mắt me : là gáy thúc một tiếng thì gù một tiếng tiếp theo sau đó. Thí dụ : Cúc cu…Cù cụ… Cúc cu,.. Cù cụ… Kèm đôi, kèm ba : Nếu là kèm đôi thì hễ thúc một tiếng thì gù tiếp theo hai tiếng. Còn nếu là kèm ba thì thúc một tiếng thì kèm tiếp theo ba tiếng. Và cứ thế gáy măi. Thí dụ kèm đôi : Cúc cu… Cù cụ…Cù cụ…/ Cúc cu… Cù cụ…Cù cụ.”. Thí dụ kèm ba : Cúc cu… Cù cụ…Cù cụ.…Cù cụ… / Cúc cu…Cù cụ…Cù cụ.. Cù cụ.

- Kèm giây: là giọng thúc và gù liên túc, cứ một tiếng thúc một tiếng gù như kèm mắt me, nhưng giọng cứ dinh nhau liên tục thành từng chuỗi dài không có khoảng cách ngơi nghỉ.

Tất cả chim mồi đều phải biết cách kèm này, thế nhưng chỉ những chim vào hàng sát thư mới biết gáy giọng kèm giây. Gáy theo cách này chỉ làm cho bổi đứng bên ngoài điên tiết lên mà sa chân vào hẫy lụp! Gáy theo cách kèm giây nhiều nghệ nhân gọi là “dòn” tức là gáy dồn dập không ngơi nghỉ.

Còn gù tiền và gù hậu cùng là cách bo trước hay sau khi con bổi xuất hiện. Khi phát giác được chim bổi từ xa, chim mồi thường gáy hay gù phóng một vài hơi (nhiều nơi ở miền Nam gọi là dát) sau đó là gáy bo, tức là cách chọc giận cho con bổi bay lại gần. Cách này là gù tiền, khi con bổi đậu gần kèo thì biết cách gù hậu, phối hợp với kèm, để thúc giục con bổi vào bẫy.

Với những Cu mồi chưa kinh nghiệm “chiến trường” thường nhát, nhiều con thấy chim bổi từ xa thì con can đảm “gù tiền”, nhưng khi bổi thủ đến gần thì cuống quít lên, không dám gù hậu!

Nghệ nhân nuôi chim Cu Gáy xưa nay thích nuôi con chim gáy được nhiều giọng, gáy đủ bài bản, nhưng lại ghiền những chim có âm tiết hợp với ý thích của mình.


Đặc điểm cu gáy bo, gáy thúc, gáy kèm, tiền, hậu, phóng, rước..
Đặc điểm cu gáy bo, gáy thúc, gáy kèm, tiền, hậu, phóng, rước..

6188 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước(sửa)

Hoài Tâm: Cườm này gọi là cườm gì anh · 10 tháng trước
Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Phân biệt giọng chim cu gáy
Cu cườm gáy
Đặc điểm cu gáy âm đồng, thổ, son, kim
Đoán giọng cu gáy qua ngoại hình bộ cườm
Cách chọn mua chim cu gáy
Cách chăm sóc chim gu gáy ăn thóc, uống nước, đất sạn, tắm nắng
Chim cu gáy cườm ăn ngô, thóc, vừng, kê, đỗ xanh, hạt lạc, thức ăn chính vẫn là thóc
Chim cu gáy cườm sống từng đôi
Luyện chim cu gáy đấu
Chim cu cườm gáy rất khó phân biệt trống mái


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm
  4. Đặc điểm cu gáy bo, gáy thúc, gáy kèm, tiền, hậu, phóng, rước..