GiHay

CÁCH BẪY CHIM CU GÁY, BẪY LỒNG, BẪY ĐẤT

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Ngoài chăm sóc và nuôi dưỡng ở nhà, người nuôi chim cu còn sử dụng những chú chm cảu mình để đi bẫy – kiếm về những chú chim hay để nuôi và với họ đi bẫy chim cũng chính là đi giải trí. Có 2 phương pháp bẫy chim hay sử dụng nhất là bẫy lồng và bẫy đất. Cả 2 phương pháp này đều cho người đi bẫy nghe và đánh giá được chú chim mà mình bẫy được.

1. Bẫy lồng : là sử dụng 1 chiếc lống bẫy, 1 bên để chim mồi và 1 bên làm bẫy, gồm hệ thống cầu tử và lưới. Chim mồi sẽ gáy gọi chim rừng về, khi nghe tiếng chim đang thôi thúc, thách thức mình, con chim rừng sẽ bay đến gù. Hai chú chim sẽ gù qua gù lại, gáy qua gáy lại, lúc này là lúc cao trào của cuộc đi bãy chim. Không chịu nổi tiếng thôi thúc, chim rừng bay vào đá và thế là dính bẫy.

2. Bẫy đất: Cũng giống như hình thúc bẫy bằng lồng, bẫy đất xuất hiện muộn hơn và có nhiều ưu điểm hơn là bẫy lồng. Bẫy đất sẽ tốt hơn với trường hợp chim nhát cây, nhát lồng. Nghe tiếng gáy, chim rừng bay đến và thăm dò, trong mắt nó không hề nhìn thấy ụp chim mồi và bẫy chân, theo bản năng nó sẽ đấu đá và dẽ dính bẫy.


2830 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước

Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm

Chuồng để nuôi chim cu gáy cườm
Đặc điểm chim Cu mộc hay


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Phân biệt cu gáy cườm dựng, cườm giắt và sa cườm
  4. Cách bẫy chim cu gáy, bẫy lồng, bẫy đất