GiHay

GUINEA PIG LÀ TÊN TIẾNG ANH CỦA BỌ Ú, CHUỘT LANG NHÀ

Chuột lang Guinea Pig

Guinea Pig là tên tiếng anh của chuột lang nhà, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là con lợn của Guinea, mặc dù chúng chẳng liên quan gì tới lợn hoặc Guinea. Chuột lang cũng không phải là chuột, chúng là loài gặm nhấm, không có đuôi. Miền bắc gọi là chuột lang, miền nam gọi là bọ ú. Ngoài giống chuột lang nhà nặng khoảng 1 kg thì còn có một loài chuột lang nước khá nổi tiếng, chúng có kích thước to lớn 70, 80kg. Chuột lang nhà là loài có đặc điểm, hình dáng khá giống chuột và tập tính ăn cỏ, rau giống thỏ.


Guinea Pig là tên tiếng Anh của bọ ú, chuột lang nhà
Guinea Pig là tên tiếng Anh của bọ ú, chuột lang nhà

679 lượt xemChuột Lang Guinea Pig · 1 năm trước(sửa)

Chuột lang Guinea Pig

Đặc điểm chuột lang
Chuột lang ăn gì
Chồn nhung đen và bài học chăn nuôi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chuột lang Guinea Pig
  4. Guinea Pig là tên tiếng Anh của bọ ú, chuột lang nhà