GiHay

THU NGẮN TƯỜNG

Mẹo sơn tường nhấn mạnh hoặc khắc phục điểm yếu của nhà

Nếu mong muốn của bạn là làm tường ngắn lại, hãy sơn phần dưới tường bằng màu tối.


Thu ngắn tường
Thu ngắn tường

91 lượt xemKiến trúc · 1 năm trước

  1. GiHay
  2. Mẹo sơn tường nhấn mạnh hoặc khắc phục điểm yếu của nhà
  3. Thu ngắn tường