GiHay

TRANG TRÍ CẢNH QUAN CHO BỂ NUÔI RẮN

Kinh nghiệm nuôi rắn cảnh

Những chiếc hộp bằng thủy tinh trông không đẹp mắt và nhiều người trang trí nó bằng những đồ trang trí như cây và đá. Có thể làm như vậy, nhưng có hai điều cần xem xét. Một là liệu nó có tiện làm sạch hay không. Hai là liệu nó có gây hại cho con rắn không. Có thể dùng các vật có góc tròn trang trí để tránh gây hại cho rắn. Đối với việc làm sạch, quan trọng là không có nhiều lỗ và sự kiên nhẫn của bạn.


Trang trí cảnh quan cho bể nuôi rắn
Trang trí cảnh quan cho bể nuôi rắn

303 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

Kinh nghiệm nuôi rắn cảnh

Bao lâu thì nên cho rắn ăn?
Sự phát triển của rắn về cân nặng
Nhiệt độ thích hợp khi nuôi rắn cảnh
Nhiệt ẩm kế


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Rắn khiếm vạch
  6. Kinh nghiệm nuôi rắn cảnh
  7. Trang trí cảnh quan cho bể nuôi rắn