GiHay

NHIỆT ẨM KẾ

Kinh nghiệm nuôi rắn cảnh

Nhiệt ẩm kế chỉ có thể đo được độ ẩm dưới đáy hộp nuôi rắn cảnh và môi trường sống của rắn. Tuy nhiên, bất kể là loại nhiệt ẩm kế nào cũng đều sẽ có sai lệch. Vì vậy chủ nhân không cần quá lo lắng. Dù gì thì độ ẩm thích hợp với rắn cũng không quá chính xác, trong một khoảng nhất định đều có thể được. Rắn trên thực tế thì chúng vô cùng yếu ớt, đòi hỏi chủ nhân phải chăm sóc bảo vệ tỉ mỉ mới có thể khiến cho cuộc sống của chúng vui vẻ.


Nhiệt ẩm kế
Nhiệt ẩm kế

234 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Rắn khiếm vạch
  6. Kinh nghiệm nuôi rắn cảnh
  7. Nhiệt ẩm kế