GiHay

CHUỒN CHUỒN SINH SẢN THẾ NÀO 10846

Chuồn chuồn sinh sản thế nào
Theo dõi

Chuồn chuồn sinh sản vô tính hay hữu tính


46 lượt xem · 1 tháng trước

Lam Bảo Thạch: Chuồn chuồn sinh sản hữu tính. Con đực có một cơ quan nằm gần phía sau của ngực, bên trong có chứa túi tinh; chúng giao cấu bằng cách dùng các móc nằm ở phía đuôi của thân bụng con đực để giữ con cái ở phía sau đầu; con cái uốn cong thân bụng về phía trước để đón cơ quan giao cấu của con đực và nhận tinh. Còn nếu chưa tìm ra được chỗ phù hợp, chúng sẽ dùng cách khác để đẻ trứng và giao phối. · 20 ngày trước
  1. GiHay
  2. Các loại chuồn chuồn
  3. Các loại chuồn chuồn ở Việt Nam
  4. Tìm hiểu loài chuồn chuồn
  5. Chuồn chuồn sinh sản thế nào
  6. Chuồn chuồn sinh sản thế nào 10846