GiHay

CÁ KHỦNG LONG HOÀNG ĐẾ

Cá cảnh

Cá khủng long hoàng đế sống ở đáy hồ, cá có thể nuôi trong bể thủy sinh, trang trí các khúc gỗ và tảng đá để cá ẩn náu.
Khủng long bông thường được gọi là cửu sừng hoàng đế, rồng cửu sừng

Giới thiệu thông tin cá cửu sừng hoàng đế

Tên khoa học: Polypterus weeksii Boulenger, 1898
Chi tiết phân loại:
Bộ: Polypteriformes (bộ cá nhiều vây)
Họ: Polypteridae (họ cá nhiều vây)
Tên đồng danh: Polypterus weeksi Boulenger, 1898; Polypterus schoutedeni Pellegrin, 1923
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ năm 2002
Tên Tiếng Anh: Mottled bichir
Tên Tiếng Việt: Cá cửu sừng hoàng đế


Cá Khủng Long Hoàng Đế
Cá Khủng Long Hoàng Đế

5038 lượt xemAquarium · 3 năm trước

Cá cảnh

Cá Phi Đao
Cá Rambo Đỏ
Cá Sơn Xiêm
Cá Khỉ Đỏ Đầu Gù
Cá Hồng Mỹ Nhân - Red Devil
Cá Ma Cà Rồng Payara
Cá neon xanh
Cá Môly , Trân Châu
Cá Lìm Kìm, Cá Mỏ Đinh Mini
Cá tỳ bà bướm


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Khủng Long Hoàng Đế