GiHay

CÁ KHỦNG LONG HOÀNG ĐẾ

Cá cảnh

Cá khủng long hoàng đế sống ở đáy hồ, cá có thể nuôi trong bể thủy sinh, trang trí các khúc gỗ và tảng đá để cá ẩn náu.
Khủng long bông thường được gọi là cửu sừng hoàng đế, rồng cửu sừng

Giới thiệu thông tin cá cửu sừng hoàng đế

Tên khoa học: Polypterus weeksii Boulenger, 1898
Chi tiết phân loại:
Bộ: Polypteriformes (bộ cá nhiều vây)
Họ: Polypteridae (họ cá nhiều vây)
Tên đồng danh: Polypterus weeksi Boulenger, 1898; Polypterus schoutedeni Pellegrin, 1923
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ năm 2002
Tên Tiếng Anh: Mottled bichir
Tên Tiếng Việt: Cá cửu sừng hoàng đế


Cá Khủng Long Hoàng Đế
Cá Khủng Long Hoàng Đế

4911 lượt xemAquarium · 2 năm trước

Cá cảnh

Cá Phi Đao
Cá Rambo Đỏ
Cá Khỉ Đỏ Đầu Gù
Cá Sơn Xiêm
Cá neon xanh
Cá Ma Cà Rồng Payara
Cá Môly , Trân Châu
Cá Lìm Kìm, Cá Mỏ Đinh Mini
Cá Chìa Vôi
Cá Bãi Trầu


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Khủng Long Hoàng Đế