GiHay

RẮN CẠP NIA SLOWINSKI

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
Theo dõi

// RẮN CẠP NIA SLOWINSKI Bungarus slowinskii Kuch et al, 2005 //Họ: Rắn hổ Elapidae

Bộ: Có vảy Squamata Mô tả: Đang mô tả loài


Rắn cạp nia slowinski
Rắn cạp nia slowinski

3306 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

Rắn hổ mang chúa
Rắn đẻn cạp nong
Rắn hổ mây hamton
Rắn hổ mang xiêm
Rắn cạp nia nam
Rắn lục miền nam
Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng
Chó săn Halden
Rắn lục xanh
Rắn lục sừng


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
  6. Rắn cạp nia slowinski