GiHay

RẮN HỔ MÂY HAMTON

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

// RẮN HỔ MÂY HAMTON Pareas hamptoni Boie,1828 Amblycephalus hamptoni Boulenger, 1905 Eberhardtia tonkinensis Angel, 1920 Amblycephalus carinatus hainanus Smith, 1923 //Họ: Rắn nước Colubridae

Bộ: Có vảy Squamata  Mô tả: Đang mô tả loài này…


Rắn hổ mây hamton
Rắn hổ mây hamton

3054 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

Rắn hổ mang xiêm
Rắn cạp nia nam
Rắn lục miền nam
Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng
Chó săn Halden
Rắn lục xanh
Rắn lục sừng
Rắn lục đầu trắng
Rắn lục đuôi đỏ
Rắn cạp nia bắc


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
  6. Rắn hổ mây hamton