GiHay

RẮN KHIẾM ĐUÔI TO

Các loài bò sát

// RẮN KHIẾM ĐUÔI TO Oligodon macrurus Angel,1927 Simotes violaceus macrurus Angel, 1927 Holarchus violaceus macrurus Bourret, 1936 Oligodon macrurus Smith, 1935 //



Họ: Rắn nước Colubridae

Bộ: Có vảy Squamata  Mô tả: Đang mô tả loài này…


Rắn khiếm đuôi to
Rắn khiếm đuôi to

4326 lượt xemThế giới bò sát · 3 năm trước

Các loài bò sát

Thằn lằn chân ngắn
Rắn rào đốm
Rắn xe điếu nâu
Trăn cộc
Rắn khiếm humo
Nhông sapa
Tắc kè đuôi vàng
Thằn lằn eme chỉ
Thằn lằn chân ngón trung gian
Thằn lằn tai vảy nhỏ


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Rắn khiếm đuôi to