GiHay

RẮN LỤC JERDON

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

// RẮN LỤC JERDON Trimeresurus jerdonii Günther, 187 Trimeresurus jerdonii Günther, 1875 Lachesis jerdonii Boulenger, 1896 Lachesis melli Vogt, 1922 Trimeresurus jerdonii melli Mell, 1931 //Họ: Rắn lục Viperidae  

Bộ: Có vảy Squamata  Mô tả: Đang mô tả loài này…


Rắn lục jerdon
Rắn lục jerdon

3693 lượt xemThế giới bò sát · 3 năm trước

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

Rắn lục núi
Rắn lục cườm
Rắn lục mắt đỏ
Rắn hổ mang chúa
Rắn đẻn cạp nong
Rắn hổ mây hamton
Rắn cạp nia nam
Rắn hổ mang xiêm
Rắn lục miền nam
Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
  6. Rắn lục jerdon