GiHay

THẰN LẰN CHÂN NGÓN GIẢ BỐN VẠCH

Các loài bò sát
Theo dõi

// THẰN LẰN CHÂN NGÓN GIẢ BỐN VẠCH Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler et al, 2008 //Họ: Tắc kè Gekkonidae

Bộ: Có vảy Squama Mô tả: Đang mô tả loài !


Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch
Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch

4258 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

Các loài bò sát

Rắn chàm quạp
Nhông capra
Rắn rồng đầu đen
Rắn rồng cổ đen
Rắn mai gầm bắc
Thằn lằn chân ngắn
Trăn cộc
Rắn khiếm đuôi to
Rắn khiếm humo
Rắn bù lịch


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch