GiHay

THẰN LẰN CHÂN NGÓN GIẢ BỐN VẠCH

Các loài bò sát

// THẰN LẰN CHÂN NGÓN GIẢ BỐN VẠCH Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler et al, 2008 //Họ: Tắc kè Gekkonidae

Bộ: Có vảy Squama Mô tả: Đang mô tả loài !


Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch
Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch

4455 lượt xemThế giới bò sát · 3 năm trước

Các loài bò sát

Rắn chàm quạp
Rắn mai gầm bắc
Rắn bù lịch
Rắn rồng cổ đen
Rắn khiếm đuôi to
Thằn lằn chân ngắn
Rắn rào đốm
Rắn xe điếu nâu
Trăn cộc
Rắn khiếm humo


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch