GiHay

THẰN LẰN CHÂN NGÓN GIẢ BỐN VẠCH

Các loài bò sát
Theo dõi

// THẰN LẰN CHÂN NGÓN GIẢ BỐN VẠCH Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler et al, 2008 //Họ: Tắc kè Gekkonidae

Bộ: Có vảy Squama Mô tả: Đang mô tả loài !


Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch
Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch

4131 lượt xemThế giới bò sát · 1 năm trước

Các loài bò sát

Rắn rồng cổ đen
Rắn rào xanh
Rắn chàm quạp
Thằn lằn chân ngắn
Nhông capra
Trăn cộc
Rắn mai gầm bắc
Nhông sapa
Rắn rồng đầu đen
Rắn khiếm humo


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Thằn lằn chân ngón giả bốn vạch