GiHay

CÁ MÈO BƯỚM ĐÊM DA TRƠN CHÂU Á

Các loại cá mèo da trơn
Theo dõi

Cá mèo bướm đêm da trơn Châu Á sống ẩn nấp dưới các hốc cây, hốc đá, lũa... Bể cần có nền trải cát và nước cần phải sạch sẽ, tương đối mát và giàu oxi.

Tên tiếng anh: Asian Stone Catfish
Tên khoa học: Hara jerdoni (Day; 1870)
Tên tiếng việt: Cá mèo bướm đêm da trơn châu á ( Mr.Lân 2014)
Nguồn gốc: India, Bangladesh.
Nhiệt độ: 18-24°C
PH: 5,6 - 7,6
GH: 8-15°H
Kích thước tối đa: 4cm


Cá Mèo Bướm Đêm Da Trơn Châu Á
Cá Mèo Bướm Đêm Da Trơn Châu Á

3119 lượt xemAquarium · 1 năm trước

Các loại cá mèo da trơn

Cá Mèo Cu Gáy
Cá Chốt Bông


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Các loại cá mèo da trơn
  5. Cá Mèo Bướm Đêm Da Trơn Châu Á