GiHay

CÁ MÔLY , TRÂN CHÂU

Cá cảnh

Tên khoa học: Poecilia spp.

Chi tiết phân loại:

Bộ: Cyprinodontiformes (bộ cá sóc)
Họ: Poeciliidae (họ cá khổng tước)
Thuộc loài: Cá mô ly trên thị trường rất hiếm gặp dạng thuần chủng, cá có nguồn gốc từ các loài: Poecilia latipinna; Poecilia sphenops; Poecilia velifera
Tên tiếng Việt khác: Cá Mố lũy; Cá Mã lệ; Cá Hắc bố lũy; Cá Bình tích.
Tên tiếng Anh khác: Giant sailfin molly; Black molly; Balloon molly.
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 50, ban đầu chỉ có dạng hắc bố lũy, đến thập niên 70 có thêm mô ly trắng, thập niên 90 có thêm dạng mô ly vàng và bông, bình tích vàng và đen, năm 2002 có thêm bình tích trắng .... Cá đã sản xuất giống phổ biến trong nước.
Tên Tiếng Anh:Sailfin molly
Tên Tiếng Việt: Cá Mô ly; Cá Trân châu
Nguồn cá:Sản xuất nội địa


Cá Môly , Trân Châu
Cá Môly , Trân Châu

4161 lượt xemAquarium · 3 năm trước

Cá cảnh

Cá Lìm Kìm, Cá Mỏ Đinh Mini
Cá tỳ bà bướm
Cá Bãi Trầu
Cá Chìa Vôi
Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài
Cá Khủng Long Vàng
Cá Cánh Bướm Châu Phi
Cá Trà Sóc
Cá Chim Cánh Cụt
Cá Thòi Lòi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Môly , Trân Châu