GiHay

CÁ MẮT NGỌC

Cá cảnh

Tên khoa học: Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)
Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)
Tên đồng danh: Chalceus fasciatus Cuvier, 1819; Astyanax carolinae Gill, 1870
Tên tiếng Việt khác: Cá Mắt ngọc xanh; Cá Thanh ngọc
Tên tiếng Anh khác: Banded astyanax
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 90, đã sản xuất giống trong nước
Tên Tiếng Anh: Mexican tetra
Tên Tiếng Việt: Cá Mắt ngọc
Nguồn cá:Sản xuất nội địa


Cá Mắt Ngọc
Cá Mắt Ngọc

3751 lượt xemAquarium · 2 năm trước

Cá cảnh

Cá Tên Lửa Cầu Vồng
Cá Hoàng Kim Hỏa Diệm
Kinh nghiệm cá cảnh
Cá Hề Bông
Cá Nóc Da Beo
Cá Chèn Đá
Cá Hòa Lan, Mún
Cá Vàng Kỳ
Cá Tam Giác
Cá Nâu, Dĩa Thái


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Mắt Ngọc