GiHay

CÁ NEON XANH

Cá cảnh

Giới thiệu thông tin cá neon xanh

Tên khoa học: Paracheirodon innesi (Myers, 1936)

Chi tiết phân loại:

Bộ: Characiformes (bộ cá chim trắng)
Họ: Characidae (họ cá hồng nhung)
Tên đồng danh: Hyphessobrycon innesi Myers, 1936
Tên tiếng Việt khác: Cá Neon thường; Neon Huỳnh quang
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ cuối thập niên 90, sản xuất giống trong nước từ năm 2003, cung cấp nguồn giống trong nước ra thị trường từ năm 2005.
Tên Tiếng Anh: Neon tetra
Tên Tiếng Việt: Cá Neon xanh
Nguồn cá:Sản xuất nội địa


Cá neon xanh
Cá neon xanh

4136 lượt xemAquarium · 2 năm trước

Cá cảnh

Cá Ma Cà Rồng Payara
Cá Môly , Trân Châu
Cá Lìm Kìm, Cá Mỏ Đinh Mini
Cá Chìa Vôi
Cá Bãi Trầu
Cá tỳ bà bướm
Cá Hồng Mỹ Nhân - Red Devil
Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài
Cá Chim Cánh Cụt
Cá Khủng Long Vàng


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá neon xanh