GiHay

CÁ SƠN XIÊM

Cá cảnh

Tên khoa học: Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)
Họ: Ambassidae (họ cá sơn)
Tên đồng danh: Chanda siamensis Fowler, 1937; Ambassis siamensis (Fowler, 1937)
Tên tiếng Việt khác: Cá Sơn tinh; Cá Sơn gián; Cá Sơn
Tên tiếng Anh khác: Glass fish
Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác tự nhiên ở các hồ chứa (hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng) và sông ngòi miền Nam. Trữ lượng còn nhiều.
Tên Tiếng Anh: Siamense glassfish
Tên Tiếng Việt: Cá Sơn xiêm
Nguồn cá: Tự nhiên bản địa


Cá Sơn Xiêm
Cá Sơn Xiêm

4393 lượt xemAquarium · 3 năm trước

Cá cảnh

Cá Khỉ Đỏ Đầu Gù
Cá Hồng Mỹ Nhân - Red Devil
Cá Ma Cà Rồng Payara
Cá neon xanh
Cá Môly , Trân Châu
Cá Lìm Kìm, Cá Mỏ Đinh Mini
Cá tỳ bà bướm
Cá Bãi Trầu
Cá Chìa Vôi
Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Sơn Xiêm