GiHay

CÁ SƠN XIÊM

Cá cảnh

Tên khoa học: Parambassis siamensis (Fowler, 1937)

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)
Họ: Ambassidae (họ cá sơn)
Tên đồng danh: Chanda siamensis Fowler, 1937; Ambassis siamensis (Fowler, 1937)
Tên tiếng Việt khác: Cá Sơn tinh; Cá Sơn gián; Cá Sơn
Tên tiếng Anh khác: Glass fish
Nguồn gốc: Nguồn cá chủ yếu từ khai thác tự nhiên ở các hồ chứa (hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng) và sông ngòi miền Nam. Trữ lượng còn nhiều.
Tên Tiếng Anh: Siamense glassfish
Tên Tiếng Việt: Cá Sơn xiêm
Nguồn cá: Tự nhiên bản địa


Cá Sơn Xiêm
Cá Sơn Xiêm

4242 lượt xemAquarium · 2 năm trước

Cá cảnh

Cá neon xanh
Cá Ma Cà Rồng Payara
Cá Môly , Trân Châu
Cá Lìm Kìm, Cá Mỏ Đinh Mini
Cá Chìa Vôi
Cá Bãi Trầu
Cá tỳ bà bướm
Cá Hồng Mỹ Nhân - Red Devil
Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài
Cá Chim Cánh Cụt


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Sơn Xiêm