GiHay

CÁ TAI TƯỢNG ĐUÔI ĐỎ, HỒNG KỲ PHÁT TÀI

Cá cảnh

Tên khoa học: Osphronemus laticlavius Roberts, 1992

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)
Họ: Osphronemidae (họ cá tai tượng)
Tên đồng danh: Là loài mới (Roberts, 1992), được tách ra từ Osphronemus goramy Lacepède, 1801
Nguồn gốc: Cá nhập nội từ thập niên 90, đã sản xuất giống trong nước từ cuối thập niên 90
Tên Tiếng Anh: Giant red tail gourami
Tên Tiếng Việt: Cá Tai tượng đuôi đỏ, cá hồng kỳ, hồng tượng
Nguồn cá:Sản xuất nội địa


Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài
Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài

4008 lượt xemAquarium · 3 năm trước

Cá cảnh

Cá Khủng Long Vàng
Cá Cánh Bướm Châu Phi
Cá Trà Sóc
Cá Chim Cánh Cụt
Cá Thòi Lòi
Cá Hồng Đăng
Cá Bống Rồng
Cá Mắt Ngọc
Cá Tên Lửa Cầu Vồng
Cá Hoàng Kim Hỏa Diệm


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Tai Tượng Đuôi Đỏ, Hồng Kỳ Phát Tài