GiHay

CÁ THÒI LÒI

Cá cảnh

Tên khoa học: Periophthalmodon schlosseri (Pallas, 1770)

Chi tiết phân loại:

Bộ: Perciformes (bộ cá vược)
Họ: Gobiidae (họ cá bống trắng)
Tên đồng danh: Gobius schlosseri Pallas, 1770; Periophthalmus schlosseri (Pallas, 1770)
Tên tiếng Anh khác: Pug – headed mud skipper
Nguồn gốc: Nguồn cá từ khai thác trong tự nhiên, chủ yếu phục vụ xuất khẩu.
Tên Tiếng Anh: Giant mudskipper
Tên Tiếng Việt: Cá Thòi lòi
Nguồn cá: Tự nhiên bản địa


Cá Thòi Lòi
Cá Thòi Lòi

3843 lượt xemAquarium · 2 năm trước

Cá cảnh

Cá Bống Rồng
Cá Mắt Ngọc
Cá Tên Lửa Cầu Vồng
Cá Hoàng Kim Hỏa Diệm
Kinh nghiệm cá cảnh
Cá Hề Bông
Cá Nóc Da Beo
Cá Chèn Đá
Cá Hòa Lan, Mún
Cá Vàng Kỳ


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Cá cảnh
  4. Cá Thòi Lòi