GiHay

BƯỚM CAM ĐUÔI DÀI

Các loại bướm

// BƯỚM CAM ĐUÔI DÀI Papilio polytes Linnaeus, 1758 Papilio walkeri Janson, 1879 Papilio ocha Fruhstorfer, 1908 //Họ: Bướm phượng Papilionidae

Bộ: Cánh vẩy Lepidoptera

Đặc điểm nhận dạng:

Bướm đực chỉ có một dạng trong khi bướm cái có một số dạng. Một trong những dạng không phổ biến (cyrus) giống như con đực. Bướm cái trong ảnh là một dạng bắt chước loài bướm độc Papilio anstolochiae. Loài này dễ dàng nhận biết được vì thân có màu hồng. Loài bướm này phổ biến ở rừng phục hồi, rừng thứ sinh, các vùng đất canh tác, vườn và bìa rừng. Sâu non ăn lá một số cây giống như các loài Papilio demoleus.

Sinh học, sinh thái:

Đẻ trứng trên các loài cây thuộc họ cam chanh. Cũng đẻ trứng trên một số cây hoang dại khác như Cơm rượu (Glycosmiss sp.). Loài bướm này phổ biến ở rừng phục hồi thứ sinh, các vùng đất canh tác, vườn và bìa rừng. Sâu non ăn lá một  số loài thực vật thuộc họ Cam Rutaceae.

Phân bố:

Loài này có vùng phân bố rộng từ Srilanca và Đông Ấn Độ đến Đài Loan và phía Nam đến quần đảo Sanđa, Đây là loài phổ biến khắp nơi ở Việt Nam. Tên được đặt do thường gặp trên các loài thực vật thuộc họ Cam Rutaceae và sau cánh có đuôi. Giá trị, tình trạng và biện pháp bảo vệ: Được coi là sâu hại trong nông nghiệp nhưng chúng chưa thành dịch hại bao giờ. Tuy vậy, là loài có thể nhân nuôi để phục vụ nhiều mục đích khác nhau vì chúng cũng là loài bướm to và đẹp. Là loài bướm có thể nuôi dễ dàng trong trang trại.   Mô tả loài: Vũ văn Liên - Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.


 Bướm cam đuôi dài
Bướm cam đuôi dài

3881 lượt xemLam Bảo Thạch · 3 năm trước

Các loại bướm

Bướm màu cà rốt
Bướm nâu cánh bạc
Bướm phượng xanh đuôi nheo
Bướm nữ hoàng đốm đỏ
Bướm phù thuỷ rừng xanh
Bướm hổ gân cánh đen
Bướm nâu đuôi xanh
Bướm phượng thân hồng
Bướm lang thang
Bướm hề dải xanh


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loại bướm
  5. Bướm cam đuôi dài