GiHay

BƯỚM GIA ĐÌNH

Các loại bướm

// BƯỚM GIA ĐINH Cirrochroa tyche C. & R. Felder, 1861 //Họ: Bướm giáp Nymphalidae

Bộ: Cánh vẩy Lepidoptera

Đặc điểm nhận dạng:

Giống này gồm các loài tương đối giống các loài thuộc giống Vindula sp. nhưng râu của Cirrochroa mảnh mai hơn rất nhiều và chỉ to ra rõ rệt ở đoạn đầu mút. Vùng trung tâm cánh sau mở. C.tyche là loài phổ biến nhất trong số năm loài thuộc giống Cirrochroa đã biến mất ở Việt Nam. Mặt trên màu cam nâu, cánh trước viền đen mảnh, có các đường màu đen gợn sóng chạy ngang ở vùng ô cánh và sát mép ngoài cánh sau. Con cái màu nhạt hơn con đực và các đốm đường viền màu đen loang rộng hơn. Con đực loài C.surya trông tương tự, nhưng kích thước hơi nhỏ hơn, mép ngoài cánh trước có viền đen rõ và rộng hơn, đặc biệt là vùng chót cánh trước. Sải cánh : 65-75mm. Sinh học sinh thái: Thường ra đường mòn hút chất khoáng. Tập tính tương tự loài Cupha erymanthis và Vagrans egista tuy nhiên bay không nhanh như hai loài đó. Sâu của giống Cirrochroa được ghi nhận ăn lá giống cây Nhọ nồi Hydnocarpus sp., họ Mùng quân Flacourtiaceae.  Loài này sống ở mọi độ cao, đặc biệt phổ biến ở độ cao 1.200m và các rừng thứ sinh, trảng cỏ, bụi cây.

Phân bố:

Sikkim, Mianma, Thái Lan, Lào, Inđônêxia, Philippin, và toàn Việt Nam. Giá trị, tình trạng và biện pháp bảo vệ: Loài này rất phổ biến và còn rừng là còn loài này nên chúng ta phải giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ rừng..   Mô tả loài: Vũ văn Liên - Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.


 Bướm gia đình
Bướm gia đình

3654 lượt xemLam Bảo Thạch · 3 năm trước

Các loại bướm

Bướm thượng sỹ nhỏ
Bướm phượng dài đuôi thường
Bướm cau
Bướm phượng đen tuyền
Bướm nhảy nâu chấm trắng
Bướm trúc
Bướm tím lớn
Bướm chúa rừng
Bướm nhãn lồng đỏ
Bướm thượng sỹ cam vàng


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loại bướm
  5. Bướm gia đình