GiHay

CÁCH CHỌN CHIM CU GÁY HAY

Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy

Chim cu gáy hay có đầu nhỏ, mắt đỏ, cườm mè ba tầng, phông cườm đen bòng, lưng gù oạn nẻ, cánh vỏ trai , đuôi cánh vắt chéo, hoa lên đến vai, đuôi vót nhọn lông đậm màu, tuy nhiên còn phải phụ thuộc vào giọng gáy phải đi cùng song hành với nó nữa. Nhưng theo quan điểm của riêng tôi thì hình thức bên ngoài không quyết định được yếu tố bên trong, chim hình thức đẹp chưa chắc là con chim hay và ngược lại.


Cách chọn chim cu gáy hay
Cách chọn chim cu gáy hay

3420 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước(sửa)

Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy

Cách thuần chim cu gáy nhanh
Cách chọn trống mái chim cu non đã ra lông, ra cườm
Chim gáy có đặc điểm sát bổi
Kỹ thuật nuôi cu gáy sinh sản
Phụ kiện lồng chim cu gáy


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Cách chọn chim cu gáy hay