GiHay

CHIM CU MỘC QUEN LỒNG NHƯNG LÂU KHÔNG GÁY

Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy

Chim cu mộc thì rất khó nói có con vài ngày về nhà đã gáy có con có khi cả vài tháng nó mới gáy nhưng phần lớn chim chưa dám gáy là do lạ chỗ thức ăn chưa quen nên chim bị suy nhược chưa dám gáy , bạn cũng nên đưa chim ra xa chỗ mấy em gáy đã gáy gù nhiều cho chim quen dần rồi hãy cho chúng lại gần nhau sau.


Chim cu mộc quen lồng nhưng lâu không gáy
Chim cu mộc quen lồng nhưng lâu không gáy

3825 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước

Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy

Phân biệt chim cu gáy trống hay mái khi chim đã gáy, ăn gì cho gáy hay
Cách điều trị bệnh đi ỉa phân nát ở chim cu gáy
Cách chọn chim cu gáy hay
Cách thuần chim cu gáy nhanh
Cách chọn trống mái chim cu non đã ra lông, ra cườm
Chim gáy có đặc điểm sát bổi
Kỹ thuật nuôi cu gáy sinh sản
Phụ kiện lồng chim cu gáy


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Chim cu mộc quen lồng nhưng lâu không gáy