GiHay

CÁCH PHÂN BIỆT GIỌNG GÁY CHIM CU GÁY

Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy

Phân biệt giọng gáy chim cu gáy có lẽ là vấn đề khó khăn vì nó bao gồm nhiều yếu tố , và dưới nhiều khía cạnh khác nhau và điểm đặc của vấn đề và con mắt phân tích cảm nhận của người chơi trong nghề.

Trong vấn đề này thường có 2 cách nhìn xin được lấy ví dụ cụ thể để chứng minh như sau : VD giọng thổ đồng
- Cách thứ 1 : có người thì cho rằng để phân biệt thì dựa vào lúc chim gióng ( bổ , chiêu , gáy gọi ..) là phân biệt được như : âm đầu tiên nghe là thổ và âm cuối là đồng , trong tiết tấu thì âm thổ chiếm tỉ lệ cao hơn âm đồng chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ ( không có tỉ lệ 50/50 ).
- Cách thứ 2 : có người lại cho rằng phải dựa vào lúc chim gióng và lúc chim gù để phân định , có nghĩa là lúc chim gióng thì âm thổ còn lúc chim gù thì âm đồng gọi là thổ đồng

Các đặc điểm về chất giọng

Cu gáy giọng thổ
- Giọng thổ buồn ( thổ đặc ) là chim khi gióng là chỉ có âm thổ không thôi , rất êm tai , nhẹ nhàn ta có cảm giác hơi buồn ngủ .
- Giọng thổ rền là khi chim gióng âm tiết rất nặng ta cảm thấy như có tiếng rền trong đó
- Giọng thổ sấm là khi chim gióng âm tiết có một tiết tấu rất cao và nặng như sấm vậy
- Giọng thổ dế là chim khi gióng nghe nhỏ ,nhè nhẹ nghe rất rủ rỉ như là tiếng dế kêu vậy .
- Giọng thổ đồng là khi chim gióng âm đầu tiên là thổ và âm cuối là đồng âm thổ chiếm tỉ lệ trọng âm lớn hơn âm đồng .
- Giọng thổ kim là khi chim gióng âm đầu tiên là thổ và âm cuối là kim ngân dài âm thổ chiếm tỉ lệ trọng âm lớn hơn âm kim .

Cu gáy giọng đồng
- Giọng đồng rặc là khi chim gióng ta chỉ nghe thấy âm tiết đồng từ đầu đến cuối không pha lẫn các loại âm khác vào .
- Giọng đồng pha thổ là : khi nghe chim gióng âm đầu tiên là đồng và âm cuối là âm thổ , âm tiết đồng chiếm tỉ lệ lớn hơn âm thổ
- Giọng đồng pha kim là khi nghe chim gióng âm đầu tiên là đồng và âm cuối là âm kim , âm đồng chiếm tỉ lệ trọng âm lớn hơn âm kim .

Cu gáy giọng kim
- Giọng kim rặc là khi nghe chim gióng thì âm tiết kim từ đầu đến cuối , không có sự pha lẫn các loại âm khác vào .
- Giọng kim pha thổ là : khi nghe chim gióng âm đầu tiên là âm kim và âm cuối là âm thổ , âm kim chiếm tỉ lệ trọng âm lớn hơn âm thổ .
- Giọng kim pha đông là : khi nghe chim gióng âm đầu tiên là âm kim và âm cuối là âm đồng , âm kim chiếm tỉ lệ trọng âm lớn hơn âm đồng
- Giọng kim pha son là : khi chim gióng ta nghe âm đầu tiên là âm kim và âm cuối là âm son , âm kim chiếm tỉ lệ trọng âm lớn hơn âm son .

Cu gáy giọng son
- Giọng son là : khi nghe chim gióng chỉ có âm son không thôi , nên rất dễ nhận biết nó không pha bất kỳ loại giọng nào ở trên . đây là điều rất đặc biệt ở chất giọng này .


Cách phân biệt giọng gáy chim cu gáy
Cách phân biệt giọng gáy chim cu gáy

7278 lượt xemCu Gáy & phụ kiện · 2 năm trước(sửa)

Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy

Chim cu mồi chuyển chủ không gáy
Chim cu mộc quen lồng nhưng lâu không gáy
Phân biệt chim cu gáy trống hay mái khi chim đã gáy, ăn gì cho gáy hay
Cách điều trị bệnh đi ỉa phân nát ở chim cu gáy
Cách chọn chim cu gáy hay
Cách thuần chim cu gáy nhanh
Cách chọn trống mái chim cu non đã ra lông, ra cườm
Chim gáy có đặc điểm sát bổi
Kỹ thuật nuôi cu gáy sinh sản
Phụ kiện lồng chim cu gáy


  1. GiHay
  2. Kinh nghiệm hay nuôi chim cu gáy
  3. Cách phân biệt giọng gáy chim cu gáy