GiHay

CHÓ SĂN ANH PHÁP LỚN CAM TRẮNG

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
Theo dõi

Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng (tiếng Anh: Great Anglo-French White and Orange Hound, tiếng Pháp: Grand Anglo-Français Blanc et Orange) là một giống chó được nuôi để săn bắn như một scenthound. Nó thuộc giống Chó săn Anh Pháp được tạo ra bằng cách lai tạo các giống chó săn Pháp với chó săn cáo Anh Quốc (Anglo)


Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng
Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng

2843 lượt xemThế giới bò sát · 2 năm trước

Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam

Chó săn Halden
Rắn lục xanh
Rắn lục sừng
Rắn lục đầu trắng
Rắn lục đuôi đỏ
Rắn cạp nia bắc
Rắn cạp nong


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Sinh vật hoang dã
  4. Các loài bò sát
  5. Các loài rắn độc nguy hiểm ở Việt Nam
  6. Chó săn Anh Pháp lớn cam trắng