GiHay

DANH TÍNH - NARMER

Narmer - Vua Pharaon Ai Cập cổ đại
Theo dõi

Niên đại xấp xỉ của Narmer / Menes được ước tính là vào thế kỷ 31 hoặc thế kỷ thứ 32 TCN Các khuynh hướng chủ đạo gần đây lại ước tính, sử dụng cả phương pháp lịch sử và niên đại carbon phóng xạ, là nằm trong khoảng từ năm 3273–2987 TCN.


Danh tính - Narmer
Danh tính - Narmer

3566 lượt xemLam Bảo Thạch · 1 năm trước

wow: wow · 11 ngày trước
Narmer - Vua Pharaon Ai Cập cổ đại

Vương triều - Narmer
Lăng mộ - Narmer


  1. GiHay
  2. Các Pharaon trị vì Ai Cập cổ đại
  3. Narmer - Vua Pharaon Ai Cập cổ đại
  4. Danh tính - Narmer