GiHay

THÔNG TIN VÀ CÁCH QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG ĐỒI

Trường đồi Spring hill

Trường đồi có cách quản lý riêng của mình, không theo tiêu chuẩn cụ thể nào. Bạn không thể tìm được website chính thức cho trường, ngoài trang Facebook của thầy hiệu trưởng. Trường học cũng không có bảo vệ chính thức, phần lớn các thầy cô giáo trong trường kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ cho trường và học sinh. Cổng trường thường được khóa và chỉ mở khi ra vào.

Trường có phần mềm học tiếng anh, phụ huynh phải mua bản quyền. Trong thời gian nghỉ học ở trường do dịch Covid, nhà trường sử dụng phần mềm Zoom để dạy và học trực tuyến.

Sử dụng Zalo thông báo lịch trình xe tuyến và có gửi video check in học sinh xuống xe.

Để liên hệ trao đổi với phụ huynh nhà trường sử dụng Zalo, Facebook, điện thoại.. Các thông tin về trường khó tìm kiếm trên mạng internet, các thông tin được cung cấp khi liên hệ và gặp mặt tại trường.


Thông tin và cách quản lý của trường đồi
Thông tin và cách quản lý của trường đồi

3656 lượt xemSchool · 2 năm trước(sửa)

Trường đồi Spring hill

Học trong hạnh phúc
Thư viện của trường đồi tại Ecopark
Small Is Beautiful
Mô hình Homeschool có thích hợp ở Việt Nam hay không?
Địa chỉ trường đồi Spring Hill
Trường đồi Spring Hill làm nông nghiệp trong đại dịch Covid-19
Học sinh trường đồi, bán khẩu trang, làm mứt, nước atiso ủng hộ miền trung
Chuột bạch trong xưởng thực phẩm
Cuddle Bear
Đồi lúa, đồi rau, đồi hoa


  1. GiHay
  2. Giáo dục
  3. Trường đồi Spring hill
  4. Thông tin và cách quản lý của trường đồi