GiHay

DIỀU ĂN ONG - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Diều ăn ong (danh pháp hai phần: Pernis ptilorhynchus) là loài chim thuộc Họ Ưng (Accipitridae).. Thức ăn của chúng là ấu trùng và tổ của ong vàng.


Diều ăn ong - Chim săn mồi
Diều ăn ong - Chim săn mồi

3871 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi
Cú đại bàng Á Âu - Chim săn mồi
Cắt Saker - Chim săn mồi
Cắt cười - Chim săn mồi
Đại bàng đuôi nhọn - Chim săn mồi
Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi
Diều trắng - Chim săn mồi
Cắt lưng hung - Chim săn mồi
Cắt Ấn Độ - Chim săn mồi
Cathartes aura - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Diều ăn ong - Chim săn mồi