GiHay

CIRCAETUS CINEREUS - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Circaetus cinereus là một loài chim trong họ Accipitridae.


Circaetus cinereus - Chim săn mồi
Circaetus cinereus - Chim săn mồi

3915 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi
Diều ăn ong - Chim săn mồi
Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi
Cú đại bàng Á Âu - Chim săn mồi
Cắt Saker - Chim săn mồi
Cắt cười - Chim săn mồi
Đại bàng đuôi nhọn - Chim săn mồi
Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi
Diều trắng - Chim săn mồi
Cắt lưng hung - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Circaetus cinereus - Chim săn mồi