GiHay

DIỀU HÂU ĐEN - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Diểu hâu đen, tên khoa học Milvus migrans, là một loài chim trong họ Accipitridae.


Diều hâu đen - Chim săn mồi
Diều hâu đen - Chim săn mồi
Hình ảnh - Diều hâu đen
Trứng chim Milvus migrans ..hình ảnh

3468 lượt xemLam Bảo Thạch · 3 năm trước

Các loại chim săn mồi

Cú bờm - Chim săn mồi
Đại bàng Philippines - Chim săn mồi
Đại bàng Harpy - Chim săn mồi
Đại bàng bụng trắng - Chim săn mồi
Nuôi chim săn mồi
Ưng đuôi lửa - Chim săn mồi
Cú diều phương Bắc - Chim săn mồi
Đại bàng đen Buzzard - Chim săn mồi
Đại bàng hung - Chim săn mồi
Đại bàng biển Sanford - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Diều hâu đen - Chim săn mồi