GiHay

CẮT TRUNG QUỐC - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Cắt Trung Quốc (danh pháp hai phần: Falco subbuteo) là một loài chim thuộc chi Cắt trong họ Cắt. Loài này phân bố ở châu Âu, châu Á, châu Phi.
Loài cắt này dài 29–36 cm (11–14 in) với sải cánh 74–84 cm (29–33 in) và khối lượng 175–285 g (6,2–10,1 oz).


Cắt Trung Quốc - Chim săn mồi
Cắt Trung Quốc - Chim săn mồi

3627 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Diều hâu - Chim săn mồi
Đại bàng Haast - Chim săn mồi
Diều Sulawesi - Chim săn mồi
Diều ăn rắn - Chim săn mồi
Cắt lớn - Chim săn mồi
Diều hâu vuốt sắc - Chim săn mồi
Ưng ngỗng - Chim săn mồi
Cú bờm - Chim săn mồi
Diều hâu đen - Chim săn mồi
Đại bàng Philippines - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Cắt Trung Quốc - Chim săn mồi