GiHay

CẮT CƯỜI - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Cắt cười (danh pháp hai phần: Herpetotheres cachinnans) là một loài chim săn mồi thuộc Họ Cắt (Falconidae). Loài cắt này chuyên ăn thịt rắn.
Đây là loài cắt có kích thước trung bình, loài cắt cười có chiều dài 46–56 cm và có sải cánh 79–94 cm. Như thường lệ giữa các loài chim săn mồi, con mái có kích thước lớn hơn con trống, con mái có trọng lượng 600-800 g so với con trống 410-680 g.


Cắt cười - Chim săn mồi
Cắt cười - Chim săn mồi

3735 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước(sửa)

Các loại chim săn mồi

Đại bàng đuôi nhọn - Chim săn mồi
Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi
Diều trắng - Chim săn mồi
Cắt lưng hung - Chim săn mồi
Cắt Ấn Độ - Chim săn mồi
Cathartes aura - Chim săn mồi
Cắt Trung Quốc - Chim săn mồi
Diều hâu - Chim săn mồi
Đại bàng Haast - Chim săn mồi
Diều Sulawesi - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Cắt cười - Chim săn mồi