GiHay

CẮT LƯNG HUNG - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Cắt lưng hung (danh pháp khoa học: Falco tinnunculus) là một loài chim săn mồi thuộc chi Cắt trong họ Cắt (Falconidae)..
Loài này hiện diện trên một phạm vi lớn. Nó là phổ biến rộng rãi trong châu Âu, châu Á, Châu Phi, cũng như thỉnh thoảng đến bờ biển phía đông của Bắc Mỹ . Nhưng mặc dù nó đã thuộc địa hóa vài đảo đại dương, cá thể lang thang nói chung là hiếm, ví dụ như trong toàn bộ Micronesia, loài cắt này đã được ghi lại hai lần ở Guam và Saipan ở Marianas..


Cắt lưng hung - Chim săn mồi
Cắt lưng hung - Chim săn mồi

3679 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Cắt Ấn Độ - Chim săn mồi
Cathartes aura - Chim săn mồi
Cắt Trung Quốc - Chim săn mồi
Diều hâu - Chim săn mồi
Đại bàng Haast - Chim săn mồi
Diều Sulawesi - Chim săn mồi
Diều ăn rắn - Chim săn mồi
Cắt lớn - Chim săn mồi
Diều hâu vuốt sắc - Chim săn mồi
Ưng ngỗng - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Cắt lưng hung - Chim săn mồi