GiHay

CẮT NHỎ BỤNG HUNG - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Cắt nhỏ bụng hung, tên khoa học Microhierax caerulescens, là một loài chim trong họ Falconidae. là một loài chim săn mồi trong họ chim Cắt (Falconidae.) Nó được tìm thấy ở Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Nepal, Thái Lan, và Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của nó là các rừng ôn đới.


Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi
Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi

3886 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Diều ăn ong - Chim săn mồi
Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi
Cú đại bàng Á Âu - Chim săn mồi
Cắt Saker - Chim săn mồi
Cắt cười - Chim săn mồi
Đại bàng đuôi nhọn - Chim săn mồi
Đại bàng cá châu Phi - Chim săn mồi
Diều trắng - Chim săn mồi
Cắt lưng hung - Chim săn mồi
Cắt Ấn Độ - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi