GiHay

BUBO BLAKISTONI - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Bubo blakistoni là một loài cú cá trong họ Strigidae.
Loài cú này lớn hơn ba loài cú cá đang tồn tại. Một nghiên cứu hiện trường cho thấy con trống nặng từ 3,15 đến 3,45 kg (6,9 đến 7,6 lb), còn con mái nặng 3,36 đến 4,6 kg (7,4 đến 10,1 lb), lớn hơn con trống khoảng 25%. Loài cú này dài sải cánh lúc xòe một góc 90 độ là 44,7–56 cm (17,6–22,0 in), đuôi dài 26,5–29 cm (10,4–11,4 in), xương cổ chân dài 7,3–9,5 cm (2,9–3,7 in) và culmen dài khoảng 7,1 cm (2,8 in).


Bubo blakistoni - Chim săn mồi
Bubo blakistoni - Chim săn mồi

4222 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Đại bàng New Guinea - Chim săn mồi
Đại bàng ăn cá Madagascar - Chim săn mồi
Diều cá bé - Chim săn mồi
Đại bàng đen - Chim săn mồi
Đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha - Chim săn mồi
Circaetus cinereus - Chim săn mồi
Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi
Diều ăn ong - Chim săn mồi
Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi
Cú đại bàng Á Âu - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Bubo blakistoni - Chim săn mồi