GiHay

ĐẠI BÀNG NEW GUINEA - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Đại bàng New Guinea hay Đại bàng Papua, Đại bàng Harpy Papua hoặc Đại bàng Kapul (tên khoa học Harpyopsis novaeguineae) là một loài đại bàng lớn, là thành viên duy nhất của chi đơn loài Harpyopsis.


Đại bàng New Guinea - Chim săn mồi
Đại bàng New Guinea - Chim săn mồi

4032 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Đại bàng ăn cá Madagascar - Chim săn mồi
Diều cá bé - Chim săn mồi
Đại bàng đen - Chim săn mồi
Đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha - Chim săn mồi
Circaetus cinereus - Chim săn mồi
Cắt nhỏ bụng hung - Chim săn mồi
Diều ăn ong - Chim săn mồi
Đại bàng đầu trắng - Chim săn mồi
Cú đại bàng Á Âu - Chim săn mồi
Cắt Saker - Chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Đại bàng New Guinea - Chim săn mồi