GiHay

DIỀU SULAWESI - CHIM SĂN MỒI

Các loại chim săn mồi

Diều Sulawesi (danh pháp hai phần: Nisaetus lanceolatus) là một loài chim săn mồi thuộc Accipitridae. Đây là loài đặc hữu của Indonesia, phân bố tại các khu rừng nhiệt đới của đảo Sulawesiư và các đảo lân cận như Buton, Muna, Banggai và quần đảo Sula. Chế độ ăn uống bao gồm chủ yếu là các loài chim, thằn lằn, rắn và các loài động vật có vú. Loài này được Temminck & Schlegel mô tả năm 1844. Loài này có kích thước trung bình, dài khoảng 64 cm, không có mào.
Loài này được phân bổ rộng rãi trên toàn phạm vi môi trường sống của nó, Diều Sulawesi được đánh giá là loài ít quan tâm theo Sách đỏ IUCN. Nó được liệt kê trong Phụ lục II của CITES.


Diều Sulawesi - Chim săn mồi
Diều Sulawesi - Chim săn mồi

3601 lượt xemLam Bảo Thạch · 2 năm trước

Các loại chim săn mồi

Diều ăn rắn - Chim săn mồi
Cắt lớn - Chim săn mồi
Diều hâu vuốt sắc - Chim săn mồi
Ưng ngỗng - Chim săn mồi
Cú bờm - Chim săn mồi
Diều hâu đen - Chim săn mồi
Đại bàng Philippines - Chim săn mồi
Đại bàng Harpy - Chim săn mồi
Đại bàng bụng trắng - Chim săn mồi
Nuôi chim săn mồi


  1. GiHay
  2. Sinh vật cảnh
  3. Chim cảnh
  4. Các loại chim săn mồi
  5. Diều Sulawesi - Chim săn mồi